Zaświadczenia o ukończeniu kursu AutoCAD przez studentów Towaroznawstwa rozdane

Studenci kierunku TOWAROZNAWSTWO uczestniczyli w kursie obsługi programu AutoCAD organizowanym przez Uczelnię. Umiejętność projektowania w ww. programie jest niezbędna dla przyszłej pracy zawodowej przy realizacji zadań inżynierskich.

Gratulujemy!