Zaliczenie praktyk dla studentów Towaroznawstwa

Zaliczenie praktyk dla studentów Towaroznawstwa odbędzie się wg następującego harmonogramu:

III rok (studia niestacjonarne) – 11.09.2021, godz. 10.00

II rok (studia stacjonarne) – 16.09.2021, godz. 14.00

I rok (studia stacjonarne) – 17.09.2021, godz. 14.00

Zaliczenia odbywać się będą w Kampusie Politechnicznym, ul. Dmochowskiego 12, bud. A, s. 27.

Studenci muszą posiadać ze sobą komplet dokumentów wraz z opinią opiekuna praktyk ze strony zakładu pracy (opinia w dzienniczku -na stronie „notatki”).