Zaliczenia i egzaminy z praktyk

Zaliczenia i egzaminy z praktyk odbędą się wg następującego harmonogramu

I Towaroznawstwo, dr inż. J. Baran

8.09.2020            10.00 – 14.00, s. 27

II Towaroznawstwo niestacjonarne, dr inż. J. Baran

12.09.2020          10.00 – 14.00, s. 27

III Towaroznawstwo, dr inż. J. Baran

5.09.2020            9.00 – 10.00, s. 27

15.09.2020          10.00 – 13.00, s. 27