Wystąpienie dr inż. Damiana Dubisa na konferencji w Dnieprze

Dr inż. Damian Dubis z Zakładu Towaroznawstwa wystąpił jako prelegent podczas trzydziestej pierwszej corocznej konferencji dla studentów i młodych naukowców pt. ‘Transformation of economic systems and institutions in the new geostrategic realities’. Konferencja odbyła się w Dnieprze na Ukrainie. Temat wystąpienia brzmiał: „Characteristics of decorated glass from the perspective of transport and storage”.