Wyjazd dr inż. Małgorzaty Źródło-Loda w ramach programu Erasmus+

W dniach 20.06.-25.06.2022 roku dr inż. Małgorzata Źródło-Loda wraz dr Lilianą Mierzwińską i dr inż. Anną Pietrasz wzięły udział w Summer Modules in Intercultural and Language Education (SMILE), zorganizowanym na Uniwersytecie Savoie Mont Blanc w Chambery we Francji. Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób z różnych europejskich krajów, ale też z Kanady, Japonii czy krajów afrykańskich. Wyjazd umożliwił wymianę doświadczeń oraz pozwolił nawiązać kontakty z pracownikami nauki z innych państw.