Warsztaty dla uczniów w ramach projektu „Nauka – OBECNY”

Dnia 13.05.2022 roku uczniowie klas III szkół ponadpodstawowych
Szczepanik – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie oraz Elektryk – Zespół Szkół Elektrycznych
i Ogólnokształcących w Krośnie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez wykładowców kierunku Towaroznawstwo, które odbyły się w pracowniach naszej Uczelni.
Pierwsze zajęcia „Sensoryczna ocena jakości wybranych produktów żywnościowych” prowadzała
dr inż. Jolanta Baran, zaś dr inż. Damian Dubis realizował temat „Jak efektywnie zarządzać czasem?”.
Warsztaty są organizowane przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie oraz Urząd Miasta
w ramach wspólnego projektu popularyzującego naukę, który jest skierowany do uczniów III klas
szkoły podstawowej i III klas szkoły ponadpodstawowej.