Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom

Dnia 30 kwietnia 2022 roku w  Kampusie Politechnicznym Uczelni przy ul. Dmochowskiego w auli im. Jana Szczepanika odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów Absolwentom kierunków Towaroznawstwo, Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności oraz Zielarstwo. Absolwenci, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem oraz byli zaangażowani w działalność kół naukowych otrzymali dyplomy uznania i nagrody książkowe.

W uroczystości uczestniczyli: Rektor KPU dr hab. Zbigniew Barabasz, Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki dr inż. Małgorzata Górka oraz kierownicy i wykładowcy poszczególnych kierunków, którzy złożyli Inżynierom serdecznie gratulacje oraz życzyli powodzenia oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.