Towaroznawstwo na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Młodych Naukowców w Dnieprze – Ukraina

W dniu 30 listopada 2020 r. pracownicy Towaroznawstwa oraz Zakładu Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności uczestniczyli zdalnie w międzynarodowej konferencji dla młodych naukowców i studentów „EUROPEJSKA INTEGRACJA WYBÓR KRAJU I PROBLEMY GOSPODARKI” zorganizowane przez Katedrę Ekonomii Globalnej Alfred Nobel University (Dniepr, Ukraina).
Obszary tematyczne konferencji obejmowały:

  • Globalizacja współczesnego świata: perspektywy i sprzeczności;
  • Procesy integracji i dezintegracji we współczesnym świecie;
  • Formy międzynarodowej współpracy gospodarczej i główne kierunki ich rozwoju;
  • Integracja edukacji ukraińskiej z przestrzenią europejską;
  • Wpływ zagranicznej działalności gospodarczej na wewnętrzne proporcje makroekonomiczne;
  • Wykorzystanie osiągnięć laureatów Nagrody Nobla w stabilizacji procesów makroekonomicznych.
    Panu Doktorowi Damianowi Dubisowi serdecznie gratulujemy wystąpienia nt. „SWOT ANALYSIS AS A TOOL FOR ASSESING THE ENVIRONMENT OF ORGANIZATION IN THE AVIATION INDUSTRY”.