Towaroznawstwo na konferencji „Optymalizacja procesów (Lean i Six Sigma) w praktyce”

W dniu 21 grudnia 2020 studenci oraz opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawców oraz Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów uczestniczyli w konferencji „Optymalizacja procesów (Lean i Six Sigma) w praktyce”. Konferencja była organizowana przez krakowską firmę projektowo-szkoleniową LUQAM. Konferencja składała się z cyklu wykładów prowadzonych przez praktyków biznesowych. Oprócz studentów z naszej Uczelni udział wzięli przedstawiciele kół naukowych z całej Polski. Studenci wykazywali się dużą aktywnością, po każdy panelu zadawali liczne pytania. Była to okazja do pogłębienia własnych zainteresowań i jeszcze lepszego poznania problematyki realizowanej na zajęciach.