Szkolenie pt. „Projektowanie uniwersalne w praktyce – szkolenie dla profesjonalistów”

W dniach 8.06.2020 i 10.06.2020 roku wykładowcy kierunku Towaroznawstwo dr inż. Jolanta Baran, dr inż. Małgorzata Górka i dr inż. Małgorzata Źródło-Loda wzięły udział w szkoleniu pt. „Projektowanie uniwersalne w praktyce – szkolenie dla profesjonalistów”, które zostało zorganizowane przez uczelniane Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Fundacji TUS, mający wieloletnie doświadczenie we wspieraniu osób niepełnosprawnych. Ze względu na pandemię koronawirusa miało ono formę zdalną. Tematyka szkolenia dotyczyła definiowania niepełnosprawności, przybliżenia realiów codziennego życia osób niepełnosprawnych, zasad projektowania uniwersalnego oraz regulacji prawnych w tym zakresie. Zaprezentowane zostały również przykłady dobrych praktyk z tego zakresu. Pozyskana wiedza i umiejętności będą mogły być wykorzystane w praktyce, przy projektowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, np. kursów, inwestycji, usług. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty.