Sukcesy Naszych absolwentów

Karolina Murdzek – inżynier jakości w Krosno Glass S.A.

Cześć! Nazywam się Karolina Murdzek i jestem absolwentką kierunku Towaroznawstwa o specjalności Kształtowanie i ocena jakości towarów. Gdy zaraz po maturze stanęłam przed wyborem uczelni, bez wahania wybrałam (wówczas) Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Dlaczego? Wpływ na moją decyzję miało wiele czynników:  od opinii znajomych, bliskości  położenia uczelni, a także możliwość studiowania nowego, interesującego kierunku jakim jest Towaroznawstwo.

Dzięki współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie z największymi lokalnymi przedsiębiorstwami  otrzymałam możliwość pracy w Krosno Glass (dawne Krośnieńskie Huty Szkła). Całą wiedzę, zarówno tą praktyczną jak i teoretyczną, wykorzystuję w firmie pełniąc obowiązki inżyniera jakości. Kontynuowałam naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Ekonomia o specjalności zarządzanie produkcją zdobywając tytuł magistra.

Najbardziej atrakcyjne dla mnie było to, że Towaroznawstwo to kierunek łączący wiele dziedzin  od przyrodniczej, technicznej po ekonomiczną. Interdyscyplinarny charakter kształcenia pozwala na elastyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w różnorodnych działach gospodarki i administracji.

Na rynku pracy trudno szukać etatów, określanych jako „towaroznawca”, jednakże praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu zmuszone są do kontroli jakości swoich wyrobów, dlatego można zaryzykować twierdzenie, że rynek pracy dla absolwentów Towaroznawstwa nie będzie kurczył się w najbliższej przyszłości. Towaroznawcy mogą być świetnymi handlowcami oraz menedżerami produktu. Dzięki swojej specjalistycznej wiedzy uzyskają znaczną przewagę nad swoimi koleżankami i kolegami, którzy realizują swoje zadania bez specjalistycznej wiedzy o sprzedawanych przez siebie produktach. Wiedza doświadczonego specjalisty ds. jakości jest tutaj bardzo potrzebna, niemal na każdym etapie: od oceny surowców i ich zgodności ze specyfikacją, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków i właściwego nadzoru w procesie wytwarzania towarów, aż po ostateczną ocenę ich jakości i zgodności z normami. Wiedza towaroznawcy może być bardzo szeroko wykorzystywana.

Dzięki studiom zdobyłam między innymi umiejętność oceny własności produktów zarówno pochodzenia żywnościowego jak i przemysłowego, oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań, wykonywania ekspertyz towaroznawczych, oceny jakości wyrobów żywnościowych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych. Uzyskałam również m.in. niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania zasad, monitorowania i utrzymywania systemu zarządzania jakością.

Mocne strony uczelni i kierunku Towaroznawstwa? To przede wszystkim bardzo dobre i nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych, obecność wykwalifikowanej kadry naukowej,  udział pracodawców (szczególnie lokalnych) w nauczaniu, liczne zajęcia terenowe, możliwość odbycia odpłatnych praktyk studenckich czy studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus, możliwość uczestniczenia w licznie organizowanych konferencjach, warsztatach, targach, Dniach i Nocach Nauki.

Na studiach miałam możliwość pogłębiania wiedzy i rozwijania pasji w aktywnie działających Studenckich Kołach Naukowych. Tutaj zaczęła się moja przygoda ze Studenckim Kołem Ekonomistów, którego opiekunem jest dr inż. Małgorzata Górka. To tutaj miałam możliwość uczestniczyć w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, zyskiwać pierwsze sukcesy i publikacje – na pewno „gra warta świeczki”!!!

Gdyby ktoś zapytał mnie, czy z patrząc z perspektywy czasu, podjęłabym ponownie studia na tej uczelni i na tym kierunku, bez wahania odpowiedziałabym TAK