Sukces studenta Towaroznawstwa

W pierwszy weekend października br. odbyły się zawody Hackathon Space App Challange, w którym uczestniczyła Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. W wydarzeniu wzięło udział 13 studentów naszej Uczelni ,  m. in. Patryk Soliński, student Towaroznawstwa.

Hackathon to wydarzenie, w czasie którego uczestnicy podzieleni na zespoły opracowują rozwiązanie określonego problemu. Zwykle uczestnicy mają 24 lub 48 godzin na sformułowanie koncepcji rozwiązania, pracując w przestrzeni przygotowanej przez organizatorów. Produktem finalnym pracy uczestników zawodów są koncepcje oraz dema technologiczne lub prototypy, które prezentują rozwiązanie danego zagadnienia.

W przedsięwzięciu wzięło udział 450 zespołów z całego świata w 320 lokalizacjach. Jedną z lokalizacji autoryzowanych przez NASA, dostępnych w tym roku, była lokalizacja z Rzeszowa. Organizatorami Poland RZESZOW, SUBCARPATHIA VOIVODESHIP byli Łukasz Bis z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Marcin Rudnicki z Podkarpackiego Centrum Innowacji. Jednostka ta zrzeszyła 19 zespołów, w skład których weszło 75 uczestnikami, w tym 4 drużyny z Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Zespół KPU w kosmosie, w którym pracował nasz Student, zajął  4. Miejsce. Pani Patrykowi Solińskiemu i całemu zespołowi serdecznie gratulujemy.