Studiuj z Erasmus+

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie podpisała ponad 70 umów z uniwersytetami partnerskimi z 19 krajów. Ta liczba stawia nas w pozycji lidera. Studenci niemal wszystkich kierunków mogą podjąć studia zagraniczne odpowiadające ich profilowi kształcenia. Na tym jednak nie kończymy, staramy się poszerzać naszą ofertę i w dalszym ciągu negocjujemy zawarcie kolejnych umów. W ramach podpisanych porozumień studenci mogą przez semestr lub przez rok realizować studia na uczelni partnerskiej. Do tej pory z tej możliwości skorzystało ponad 250 naszych studentów, a ponad 300 osób odwiedziło naszą Uczelnię.
Wszystkich studentów zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu Erasmus+ i złożenia wniosku. Nabór wniosków trwa do 29 października 2020 r.
Stypendium wypłacane na okres pobytu na uczelni partnerskiej zostało ustalone przez Komisję Europejską i jest uzależnione od kraju – służy to wyrównaniu różnicy kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Minimalna kwota stypendium to 450, a maksymalna 520 euro miesięcznie w przypadku studiów i 550 do 620 euro miesięcznie w przypadku praktyk. Studenci z prawem do stypendium socjalnego otrzymują stypendium zwiększone o około 200 euro miesięcznie, a studenci z niepełnosprawnościami otrzymują dodatkowe finansowanie w zależności od potrzeb związanych z niepełnosprawnością.

Kontakt do Biura Współpracy Międzynarodowej:
https://kpu.krosno.pl/iro/contact-2/
Sławomir Pelczar, B.Sc.
iro@kpu.krosno.pl
slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl
Rynek 1, room no. 9
38-400 Krosno
tel.: + 48 13 43 755 15
fax: + 48 13 43 755 11