Studenckie Koło Towaroznawców na spotkaniu ze studentami pierwszego roku

Dnia 8 listopada br. w auli przy ul. Dmochowskiego odbyło się spotkanie Studenckich Kół Naukowych
i Samorządu Studenckiego ze studentami pierwszego roku studiów stacjonarnych KPU w Krośnie. Celem było zapoznanie studentów z działalnością organizacji studenckich funkcjonujących w uczelni.

Studenckie Koło Towaroznawców reprezentowali: Patryk Soliński, Katarzyna Wójcik i Dawid Penar. Omówili oni podjęte w ostatnim roku działania, zaprezentowali pomysły na kolejne inicjatywy oraz  zachęcali do aktywnego uczestnictwa w projektach realizowanych przez koło.