Studenci Towaroznawstwa na zajęciach terenowych

W dniu 26 czerwca 2021 roku studenci III roku kierunku Towaroznawstwo, odbyli  ćwiczenia terenowe z przedmiotu Autentyczność i identyfikowalność towarów w firmie Sogno Caffe w Krośnie.

Firma Sogno Caffe to kawiarnia, która również jako jedyna w Krośnie zajmuje się paleniem kawy, jej pakowaniem i sprzedażą. Studenci zapoznali się z z całym procesem produkcji kawy od pola do palarni, specyfiką procesu palenia kawy i jej konfekcjonowaniem. W oparciu o swoją wiedzę zdobytą na ćwiczeniach rozmawiali z właścicielem o sposobach fałszowania kawy, wpływie różnych czynników na jakość i specyfikę smaku kawy, mieli możliwość zobaczyć zielone ziarna kawy, ich uszkodzenia i zanieczyszczenia znajdujące się w partiach ziaren  kawy do palenia. Studenci mieli możliwość zobaczyć i zdegustować kawę parzoną różnymi alternatywnymi sposobami. Dokonali również oceny sensorycznej  6 kaw. 

Warsztaty praktyczne były dla studentów ciekawym doświadczeniem, zdobyciem nowej wiedzy i umiejętności, możliwością skonfrontowania wiedzy z praktyką.

Opiekunem ćwiczeń terenowych była mgr inż. Elżbieta Bragiel