Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów

27.11.2019 roku odbyło się spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów.

Na spotkaniu poruszono następujące tematy:

  1. Propozycje obszarów, tematów badawczych dla studentów.
  2. Omówiono możliwości udziałów studentów w konferencjach studenckich.
  3. Zorganizowano i przeprowadzono zbiórkę pieniędzy wśród studentów kierunków Towaroznawstwo, Produkcja i bezpieczeństwo żywności, Rolnictwo, w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.