Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów i Towaroznawców

W dniu 15 marca 2021r.odbyło się w formie zdalnej na platformie ZOOM kolejne spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów i Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawców. Podczas spotkania omówiono kwestie najbliższych studenckich konferencji naukowych w Nowym Targu i Białej Podlaskiej. Zaproponowano tematy wystąpień i artykułów naukowych. Studenci członkowie kół jak zawsze wykazali się swoją pomysłowością i kreatywnością w doborze tematów. Cieszymy się bardzo, że w tych trudnych czasach nie brakuje Wam zapału i chęci do pracy naukowej.


W działalność naszych Kół zaangażowani są studenci z różnych kierunków studiów naszej uczelni tj. TOWAROZNAWSTWO, PRODUKCJA i BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, ZARZĄDZANIE, INFORMATYKA, INŻYNIERIA PRODUKCJI !