Spotkanie SKN Towaroznawców z inż. Angeliką Misztak

Dnia 13 maja 2022 roku w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawców odbyło się spotkanie z przedstawicielem biznesu. Gościem była pani inż. Angelika Misztak – absolwentka kierunku Towaroznawstwo Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, na co dzień zawodowo zajmująca się problematyką jakości wyrobów.

Tematem warsztatów było: Prowadzenie badań wytrzymałościowych w praktyce. W ramach ćwiczeń przeprowadzono eksperymenty z badaniem wytrzymałości różnych wyrobów: gumy, papieru, skóry czy folii.

Zajęcia były bardzo ciekawe. Dziękujemy Pani inż. Angelice Misztak za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.