SKN Ekonomistów i SKN Towaroznawców na V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca” w KPU Krosno

W dniu 10 czerwca 2021r roku odbyła się po raz piąty Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca” w Naszej Uczelni.

Konferencję rozpoczął ciekawy wykład inaugurujący nt„ Jak z młodzieńczej pasji narodził się geniusz. Krótki szkic o Stanisławie Wyspiańskim”, wygłoszony przez dr hab. Piotra Łopatkiewicza, prof. KPU

Studenckie Koła Naukowe Ekonomistów i Towaroznawców aktywnie włączyły się w  to wydarzenie. Studenci przygotowali wiele ciekawych wystąpień nt:

Katarzyna Wójcik „Nauka jako droga do samorealizacji”, kierunek Towaroznawstwo III rok

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, ekran i tekst
  1. Patryk Soliński „Excel jako narzędzie do monitorowania wydajności pracowników” kierunek Towaroznawstwo III rok
  1. Barbara Habrat i Angelika Kubit „Badania preferencji konsumentów wobec spożycia kawy”, kierunek Towaroznawstwo II rok
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „-I tHpm B BADANIE PREFERENCJI KONSUMENTÓW WOBEC SPOŻYWANIA KAWY Barbara Habrat Angelika Kubit Kierunek TOWAROZNAWSTWO Studenckie Kelo Naukowe Ekonomistów KPU Krosnie Studenckie Kole Naukowe Towaroznawców KPU Krosnie Karpacka Państwowa Uczelnia W KroÅnie Wpisz 3 wyszukwane owa”
  1. Urszula Folcik „Konsument wobec innowacyjnych opakowań na rynku produktów spożywczych”, kierunek Inżynieria produkcji I rok
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
  1. Dominika Bielec, Emilia Drąg „Postawy konsumentów wobec opakowań jednorazowych wykorzystywanych w daniach na wynos”, kierunek Produkcja i bezpieczeństwo żywności III rok.

Prelegentom gratulujemy bardzo ciekawych wystąpień i życzymy dalszych sukcesów naukowych!!!

Opiekunami wystąpień byli:

Dr inż. Małgorzata Górka, mgr inż. Elżbieta Brągiel, dr inż. Damian Dubis