Praktyki zawodowe

Zarządzenie Rektora nr 106/20

Praktyki – I i II rok Towaroznawstwa – studia stacjonarne

Kierunkowy program praktyk studenckich na kierunku TOWAROZNAWSTWO dla cyklu 2020-2024

Praktyki – III rok Towaroznawstwa – studia niestacjonarne

Dokumentacja dotycząca praktyk dla IV roku Towaroznawstwa

Praktyka dyplomowa w roku akademickim 2020/2021