Pracownicy

Kadra naukowa

Kierownik Zakładu Towaroznawstwa
dr inż. Damian Dubis

 

prof. dr hab. Ewa Marcinkowska

dr inż. Jolanta Baran

dr inż. Małgorzata Źródło-Loda

 

Pozostali nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku:

dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, prof. PWSZ

dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. PWSZ

dr hab. Łukasz Furman, prof. PWSZ

dr inż. Małgorzata Górka

dr n. biol. Henryk Różański

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. Piotr Lenik

dr Anna Słowik

dr Mikhael Hakim

dr inż. Marta Pisarek

 dr inż. Magdalena Dykiel

dr inż. Bernadetta Bienia

dr inż. Tomasz Pytlowany

dr inż. Romuald Fejkiel

dr Katarzyna Stanisz-Czupińska

dr Renata Bal

dr Wojciech Gruchała

mgr inż. Elżbieta Brągiel

mgr Joanna Półchłopek

mgr inż. Radosław Kruk

mgr inż. Maria Rysz

dr hab. Sylwia Dziedzic, prof. PRZ

dr Monika Stącel 

dr inż. Andrzej Studziński

dr inż. Krzysztof Topolski 

mgr inż. Sylwester Wilczek

mgr inż. Sandra Cybowicz

mgr inż. Karolina Murdzek

mgr inż. Dariusz Leń

mgr Małgorzata Wójcik

mgr Grzegorz Domański

mgr Marzena Szepieniec