Pracownicy

Kadra naukowa

Kierownik Zakładu Towaroznawstwa
dr inż. Małgorzata Górka

prof. dr hab. Ewa Marcinkowska

dr inż. Jolanta Baran

dr inż. Damian Dubis

dr inż. Małgorzata Źródło-Loda

 

Pozostali nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku:

dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, prof. PWSZ

dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. PWSZ

dr hab. Łukasz Furman, prof. PWSZ

dr n. biol. Henryk Różański

dr inż. Piotr Lenik

dr Anna Słowik

dr Mikhael Hakim

dr inż. Marta Pisarek

 dr inż. Magdalena Dykiel

dr inż. Bernadetta Bienia

dr inż. Tomasz Pytlowany

dr inż. Romuald Fejkiel

dr Katarzyna Stanisz-Czupińska

dr Renata Bal

dr Wojciech Gruchała

mgr inż. Elżbieta Brągiel

mgr Joanna Półchłopek

mgr inż. Radosław Kruk

mgr inż. Maria Rysz

mgr inż. Sylwester Wilczek

mgr inż. Karolina Murdzek

mgr inż. Dariusz Leń

dr inż. Andrzej Studziński 

dr inż. Krzysztof Topolski

mgr Grzegorz Domański