Opiekunowie roczników

Opiekunowie poszczególnych roczników oraz kontakt

RokRodzajOpiekunKontaktKonsultacje
IIstacjonarne
dr inż. Jolanta Baran
jolanta.baran@kpu.krosno.pl
IIIstacjonarnedr inż. Małgorzata Źródło-Lodamalgorzata.zrodlo-loda@kpu.krosno.pl
IVstacjonarnydr inż. Damian Dubisdamian.dubis@kpu.krosno.pl