Nowi absolwenci Towaroznawstwa

15 lutego 2022 roku odbyły się egzaminy dyplomowe studentów IV roku. Pierwsi tegoroczni absolwenci Towaroznawstwa zostali inżynierami.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy kolejnych sukcesów i zachęcamy do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.