NAUKA W CZASIE PANDEMII NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

Pojawienie się pandemii spowodowało konieczność wdrożenia szybkich zmian w sposobie kształcenia. Na kierunku Towaroznawstwo, wychodząc naprzeciw wyzwaniu, wdrożono metody pracy zdalnej zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Studenci regularnie mają możliwość uczestniczyć w wykładach prowadzonych na żywo (w czasie rzeczywistym) na platformie Zoom Meeting. Wykładowcy wykorzystywali liczne możliwości platformy począwszy od live streamingu audio i video, poprzez udostępnianie materiałów w formie prezentacji, filmów, plików tekstowych i graficznych. W trakcie wykładu, jeśli zaistniała konieczność, wykorzystywano narzędzie tablicy, na której można wykonywać rysunki poglądowe, pisać wzory i w formie zrzutów ekranu udostępniać studentom jako gotowe notatki.

Ponadto bardzo przydatna jest również platforma E-student, która służy do udostępniania materiałów i przesyłania zadań. Studenci mogą w wyznaczonych oknach czasowych odsyłać wykonane projekty. Dzięki zintegrowanej opcji powiadomień mailowych studenci otrzymywali na bieżąco informacje o wystawianych ocenach, nowych materiałach, czy sprawach organizacyjnych.

Nadchodząca sesja egzaminacyjna również będzie w dużej mierze prowadzona w sposób zdalny. Umiejętności i doświadczenie w pracy z narzędziami elektronicznymi nabyte w trakcie semestru z pewnością pozwolą na przeprowadzenie egzaminów w sposób sprawny i, na tyle na ile to możliwe, mało stresujący. Dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz współpracy Wykładowców i Studentów jesteśmy pewni, że z powodzeniem uda się zakończyć ten trudny semestr i już niedługo cieszyć się wyczekiwanymi wakacjami.