Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców w Dnieprze – Ukraina

Studenci Towaroznawstwa: Natalia Baran, Dawid Penar i Patryk Soliński uczestniczyli jako prelegenci w międzynarodowej konferencji naukowej w Dnieprze. ХХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів, ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНСТИТУТІВ У НОВИХ ГЕОСТРАТЕГІЧНИХ РЕАЛІЯХ. Gratulujemy.

Szczególne gratulacje należą się Patrykowi Solińskiemu, za wygłoszony referat w języku angielskim na temat: „Economic aspects of using remote desktops”.