II rok Towaroznawstwa na zajęciach z Towaroznawstwa wyrobów przemysłowych

W dniu 7 marca 2020r studenci II roku kierunku Towaroznawstwo uczestniczyli w ciekawych  zajęciach z przedmiotu „Towaroznawstwo wyrobów przemysłowych”. Pani prof. dr hab. Ewa Marcinkowska  zapoznała studentów z  metodami badań i oceny jakości wyrobów przemysłu skórzanego.