Event Młodych Przedsiębiorców

Nasi pracownicy i studenci Towaroznawstwa w ZSP NR 2 Krosno – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie – Szpetnar uczestniczą w wydarzeniu „Event Młodych Przedsiębiorców”.