Dr inż. Damian Dubis autorem publikacji o szkle gospodarczym

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia naukowa pt: „Studium zarządzania jakością szkła gospodarczego wobec wymagań współczesnego rynku”, której współautorem jest pracownik Zakładu Towaroznawstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, Pan dr inż. Damian Dubis.

Szkło jest materiałem uniwersalnym znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, od opakowań po budownictwo. Przedmiotowa monografia skupia się na segmencie szkła gospodarczego. Naczynia szklane odgrywają istotną rolę w życiu człowieka wynikającą z jego potrzeb cywilizacyjnych. Wyroby te posiadają zarówno walory dekoracyjne, jak też określone cechy użytkowe. Pozwala to na rozpatrywanie ich jakości wieloaspektowo. Z jednej strony istotna jest estetyka wyrobów, z drugiej natomiast – komfort i zadowolenie z ich użytkowania.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych