INŻYNIER JAKOŚCI czy LOGISTYK TOWARÓW ? Zapraszamy do studiowania na kierunku TOWAROZNAWSTWO!

Towaroznawstwo to kierunek inżynierski o charakterze interdyscyplinarnym łączący wiedzę ekonomiczną, techniczną i przyrodniczą. Ta wieloaspektowość stwarza szerokie możliwości  kompleksowego kształcenia przyszłych inżynierów z zakresu: kontroli jakości w gospodarce przemysłowej i żywnościowej, kształtowaniu jakości towarów, projektowania wyrobów, zarządzania jakością i procesami technologicznymi, marketingu produktów oraz logistyki towarów.

REKRUTACJA RUSZYŁA!!! DOŁĄCZ DO NAS!!! ZAPRASZAMY!!!

Link do rektrutacji: https://irk.kpu.krosno.pl/pl/offer/R-1ST-2021-2022/programme/TOW-S/?from=field:TOW

Towaroznawstwo, dzięki swojej różnorodności, to kierunek zarówno dla humanistów, jak też osób posiadających umysły ścisłe. Daje możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy w dużych i małych firmach. Przygotowują specjalistów zarządzania jakością, przyszłych menedżerów, logistyków.

Studenci po 4 semestrze studiów mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia;

  • Inżynier jakości
  • Logistyk towarów

Kierunek Towaroznawstwo

Poziom kształcenia: I stopień

Tryb: stacjonarne i stacjonarne 26+ (studia bezpłatne), niestacjonarne (studia płatne),

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

 Profil studiów: praktyczny