„Determinanty i metody zarządzania jakością” – punktowana monografia KPU

Końcem 2021 roku ukazała się na rynku monografia naukowa pt. „Determinanty i metody zarządzania jakością. Wybrane problemy” pod redakcją dr inż. Małgorzaty Górki. Autorami rozdziałów są między innymi pracownicy, studenci i absolwenci kierunku Towaroznawstwo. Tematyka książki obejmuje obszary tematyczne związane z jakością, systemowym zarządzaniem jakością, metodami, technikami i narzędziami zarządzania jakością, rolą innowacyjności w kształtowaniu jakości, bezpieczeństwem i kształtowaniem jakości żywności, czy kształtowaniem jakości wyrobów przemysłowych.

Monografia jest dostępna pod adresem: https://ksiegarnia.pwn.pl/Determinanty-i-metody-zarzadzania-jakoscia.-Wybrane-problemy,929968447,p.html