Zakład Turystyki na Targach Edukacyjnych w Rzeszowie

6 lutego 2020 roku Pracownicy Zakładu Turystki i Rekreacji: dr Łukasz Szmyd, dr Piotr Łopatkiewicz i dr Rafał Kapica, uczestniczyli w XIX Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

Targi Edukacyjne będą doskonałą okazją do zaprezentowania oferty Zakładu Turystyki, jak i całej Uczelni, uczniom 7 klas maturalnych tej Szkoły, kształcących się w między innymi w zawodach: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Obsługi Turystycznej.