Wizyta studyjna studentów II roku w Uzdrowisku Iwonicz Zdrój

W dniu 31 maja 2022 roku, studenci II roku Turystki i rekreacji, w ramach zajęć z dwóch przedmiotów: Obsługi klienta w turystyce oraz Informacji i promocji w turystyce, pod opieką dra Łukasza Szmyda, w towarzystwie dra hab. Piotra Łopatkiewicza, prof. KPU i dra Rafała Kapicy, przeprowadzili zajęcia studyjne w Uzdrowisku Iwonicz Zdrój.

Podczas wizyty odwiedzili Biuro Turystyczne „Omnibus”, będące interesariuszem zewnętrznym Zakładu Turystyki i Rekreacji, prowadzone od lat przez Panią Magdalenę Oziomek. Na uwagę zasługuje fakt, że Biuro to zatrudnia aktualnie dwójkę absolwentów naszego kierunku. W następnej kolejności odwiedzili Sanatorium „Świerkowy Zdrój Medical SPA”, gdzie pracujący tam absolwent naszego kierunku Radosław Kuszaj zaprezentował ofertą jak również infrastrukturą sanatoryjną obiektu. Kolejnym punktem programu była wizyta w Sanatorium „Piast”, należącym również do grupy interesariuszy zewnętrznych Zakładu Turystyki i Rekreacji, gdzie studentów podjęła sama Pani Dyrektor – Bogusława Michalak-Trybus.

W Biurze Omnibus z Panią Magdaleną Oziomek
Przed siedzibą Biura
Radosław Kuszaj prezentuje infrastrukturę Sanatorium Świerkowy Zdrój Medical SPA
W Sanatorium Świerkowy Zdrój Medical SPA

Podczas wizyty był również czas by studenci zapoznali się z kluczowymi elementami zabudowy uzdrowiskowej, takimi jak: drewniany kościół uzdrowiskowy z k. XIX wieku, Stary Pałac, Bazar, Dom Zdrojowy, Łazienki Mineralne, Krakowiak, Pawilony nad źródłami oraz odbyli krótki spacer do źródła „Bełkotka”, weszli na Górę Przedziwną, a następnie obok Szpitala Uzdrowiskowego Excelsior powrócili do centrum Uzdrowiska.

Przy źródle „Bełkotka”
Zejście z „Przedziwnej”
Pod Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Excelsior

Relacja i fotorelacja: Piotr Łopatkiewicz