Turystyczny obóz letni w Pieninach i na Podhalu studentów I roku Turystyki i rekreacji

W dniach 25-27 czerwca 2021, pod opieką dydaktyczną dra Rafała Kapicy i dra hab. Piotra Łopatkiewicza prof. KPU, studenci I roku Turystyki i rekreacji, przebywali na Turystycznym obozie letnim w Pieninach i na Podhalu.

Przy zmiennej, letniej pogodzie, zajęcia praktyczne, związane z realizacją turystycznego obozu letniego, odbywały się w niezwykle atrakcyjnym terenie Pienińskiego Parku Narodowego (od Szczawnicy, przez Sokolicę (747 m n.p.m.), Pienińską Perć, Okrąglicę (982 m n.p.m.), Szopczański wąwóz, Sromowce Niżne, Czerwony Klasztor i Pienińską Drogę wzdłuż przełomu Dunajca do Szczawnicy) oraz Małych Pienin (od wąwozu Homole, przez Wysoką (1050 m n.p.m.), Wysoki Wierch (898 m n.p.m.), aż po Szafranówkę (742 m n.p.m.) i Palenicę).

Na Sokolicy, w głębi Przełom Dunajca
Na Okraglicy – najwyższym szczycie Trzech Koron
Pienińska Droga po stronie słowackiej
Na zamku w Czorsztynie
A miało być widać Tary…, widać zamek w Niedzicy…
Pod kościołem w Dębnie Podhalańskim
Wnętrze drewnianego kościoła w Dębnie
Pod Dworem Tetmajerów w Łopusznej.
Tu w 1873 roku zrodził się pomysł zawiązania Towarzystwa Tatrzańskiego
Zamek w Niedzicy
Pod bramą zamku w Niedzicy, w głębi zamek w Czorsztynie
Podejście pod Wysoką 1050 m n.p.m.
Na szczycie Wysokiej 1050 m n.p.m.
Chwile euforii w drodze z Wysokiej na Szafranówkę i Palenicę.

Dopełnieniem programu były ćwiczenia terenowe realizowane się w znakomitych zabytkach architektury Podhala i Spisza, takich jak: kościoły drewniane w Grywałdzie, Dębnie Podhalańskim i Łopusznej, średniowieczny układ urbanistyczny spiskiego miasteczka Frydman, w końcu w średniowiecznych zamkach w Czorsztynie i Niedzicy po stronie polskiej oraz założeniu klasztornym w Czerwonym Klasztorze (na Spiszu) po stronie słowackiej.

Zajęcia pozwoliły studentom doskonalić wiedzę z zakresu geografii turystycznej i historii architektury oraz umiejętności praktycznych w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, w tym przewodnictwa turystycznego, posługiwania się sprzętem turystycznym i bezpieczeństwa w obszarze górskim, w tym także zachowania na terenie parku narodowego.

W dniach 25-27 czerwca 2021, pod opieką dydaktyczną dra Rafała Kapicy i dra hab. Piotra Łopatkiewicza, prof. KPU, studenci I roku Turystyki i rekreacji, przebywali na Turystycznym obozie letnim w Pieninach i na Podhalu.

Przy zmiennej, letniej pogodzie, zajęcia praktyczne, związane z realizacją turystycznego obozu letniego, odbywały się w niezwykle atrakcyjnym terenie Pienińskiego Parku Narodowego (od Szczawnicy, przez Sokolicę (747 m n.p.m.), Pienińską Perć, Okrąglicę (982 m n.p.m.), Szopczański wąwóz, Sromowce Niżne, Czerwony Klasztor i Pienińską Drogę wzdłuż przełomu Dunajca do Szczawnicy) oraz Małych Pienin (od wąwozu Homole, przez Wysoką (1050 m n.p.m.), Wysoki Wierch (898 m n.p.m.), aż po Szafranówkę (742 m n.p.m.) i Palenicę). Dopełnieniem programu były ćwiczenia terenowe realizowane się w znakomitych zabytkach architektury Podhala i Spisza, takich jak: kościoły drewniane w Grywałdzie, Dębnie Podhalańskim i Łopusznej, średniowieczny układ urbanistyczny spiskiego miasteczka Frydman, w końcu w średniowiecznych zamkach w Czorsztynie i Niedzicy po stronie polskiej oraz założeniu klasztornym w Czerwonym Klasztorze (na Spiszu) po stronie słowackiej.

Zajęcia pozwoliły studentom doskonalić wiedzę z zakresu geografii turystycznej i historii architektury oraz umiejętności praktycznych w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, w tym przewodnictwa turystycznego, posługiwania się sprzętem turystycznym i bezpieczeństwa w obszarze górskim, w tym także zachowania na terenie parku narodowego.

Relacja i fotorelacja: Piotr Łopatkiewicz, Rafał Kapica