Turystyczny obóz letni studentów I roku Turystyki i Rekreacji w Pieninach i na Podhalu

W dniach 26-28 czerwca 2020, pod opieką dydaktyczną: dra hab. Piotra Łopatkiewicza, prof. KPU oraz dra Rafała Kapicy studenci I roku Turystyki i rekreacji, przebywali na Turystycznym obozie letnim w Pieninach i na Podhalu.

Przy na ogół znakomitej pogodzie (deszcz padał tylko po zejściu z Sokolicy), zajęcia praktyczne, związane z realizacją turystycznego obozu letniego, odbywały się w niezwykle atrakcyjnym terenie Pienińskiego Parku Narodowego (od Szczawnicy, przez Sokolicę, Pienińską Perć, Trzy Korony, Szopczański wąwóz, Sromowce Niżne, Czerwony Klasztor i Pienińską Drogę wzdłuż przełomu Dunajca do Szczawnicy) oraz Małych Pienin (od wąwozu Homole, po Wysoką i Palenicę). Dopełnieniem programu były ćwiczenia terenowe realizowane się w znakomitych zabytkach architektury Podhala i Spisza, takich jak: kościoły drewniane w Grywałdzie, Dębnie Podhalańskim i Łopusznej, średniowiecznym układzie urbanistycznym spiskiego miasteczka Frydman, w końcu w średniowiecznych zamkach w Czorsztynie i Niedzicy po stronie polskiej, w założeniu klasztornym w Czerwonym Klasztorze (na Spiszu) po stronie słowackiej oraz w dworze Tetmajerów Łopusznej – miejscu dla polskiej turystyki niezwykle znaczącym, tu pod koniec 1873 roku podjęto decyzję o utworzeniu Towarzystwa Tatrzańskiego – najważniejszej organizacji turystycznej założonej nie ziemiach polskich w w XIX stuleciu.

Zajęcia pozwoliły studentom doskonalić wiedzę z zakresu geografii turystycznej i historii architektury oraz umiejętności praktycznych w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, w tym przewodnictwa turystycznego, posługiwania się sprzętem turystycznym i bezpieczeństwa w obszarze górskim, w tym także zachowania na terenie parku narodowego.

P. Ł.

Podejście na Sokolicę
Na szczycie Sokolicy, w dole przełom Dunajca
Na szczycie Sokolicy
W Szopczańskim wąwozie
Paluszki pokazują gdzie są Trzy Korony…
Na moście na Dunajcu w Sromowcach, w głębi masyw Trzech Koron
Pod drewnianym kościołem w Grywałdzie
Zamek w Czorsztynie
Na zamku w Czorsztynie, w głębi zamek w Niedzicy
Na zamku w Czorsztynie, w głębi Tatry Wysokie
U nas słońce a w Tatrach…, chmury i pewnie deszcz…
We wnętrzu drewnianego kościoła w Dębnie Podhalańskim
Paluszek profesora pokazuje gotycki tryptyk Mistrza Rodziny Marii, ok. 1500 r.
Pod kościołem Św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim
W zespole dworskim Tetmajerów w Łopusznej
Na zaporze w Niedzicy, w głębi węgierski zamek Berzevicich w Niedzicy (niegdyś Nedec Var)
Pod zamkiem w Niedzicy
W wąwozie Homole
W drodze na Wysoką…
Podejście na Wysoką…
Ostatnie metry podejścia na Przełęcz pod Wysoką…
Na szczycie Wysokiej 1050 m n.p.m. w głębi Beskid Sądecki
Na szczycie Wysokiej…
Na szczycie Wysokiej, w głębi masyw Trzech Koron