O współpracy w zakresie kształcenia studentów Turystyki z spotkanie University of Tokaj w KPU w Krośnie

W dniu 8 grudnia 2021 roku w uczelni gościliśmy delegację z węgierskiego miasta Sarospatak. Nowo powstała uczelnia – University of Tokaj – pierwotnie istniejąca pod nazwą Commenius College i działająca od 1857 roku, ma za sobą wieloletnią historię kształcenia studentów. Commenius College była pierwszą uczelnią partnerską ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Następnie współpraca węgierskiej uczelni była kontynuowana już w ramach działalności Uniwersytetu w Miszkolcu i Uniwersytetu w Egerze. W październiku 2021 roku węgierska uczelnia ponownie stała się samodzielną jednostką edukacyjną. KPU w Krośnie jest pierwszą zagraniczną uczelnią, do której udała się delegacja z University of Tokaj.

Do Krosna przyjechała delegacja w składzie: Rektor Prof. Dr. Gábor Bolvári-Takács, Prorektor Dr. Judit Kelemen oraz Zsuzsanna Szabó Koordynator ds. współpracy międzynarodowej.

Krośnieńską uczelnię reprezentowali: Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej – dr hab. Władysław Witalisz, Prorektor ds. rozwoju – dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. studiów – dr Krzysztof Frączek, p. o. Dyrektora Instytutu Zdrowia i Gospodarki – dr inż. Małgorzata Górka, Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji – dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU, Kierownik Zakładu Towaroznawstwa – dr inż. Damian Dubis oraz Zastępca Koordynatora Programu Erasmus+ – inż. Sławomir Pelczar.

Spotkanie miało na celu potwierdzenie chęci kontynuacji współpracy pomiędzy obiema uczelniami oraz określenie głównych kierunków jej rozwoju. Obszarami, które zostały uzgodnione jako najważniejsze we współpracy, są pedagogika, turystyka oraz enologia. Dyskutowano również o możliwościach realizacji praktyk przez studentów w ramach programu Erasmus+ w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach oraz o szeroko pojętej współpracy w tymże programie i o wyzwaniach z tym związanych. Elementem wieńczącym oficjalną część spotkania było podpisanie umowy przez Rektora Prof. Dr. Gábor Bolvári-Takács oraz Prorektor ds. rozwoju dr Agnieszkę Woźniak.