Jubileusz 20-lecia Zakładu Turystyki i Rekreacji – Spotkanie plenerowe w Chyrowej

12 czerwca 2021 w Ośrodku Turystycznym „Pod Chyrową” odbyło się Spotkanie Plenerowe z okazji Jubileuszu 20-lecia Zakładu Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W spotkaniu uczestniczyły władze Uczelni: Jego Magnificencja Rektor – Prof. Zbigniew Barabasz, Prorektor ds. Studiów – Dr Krzysztof Frączek, Kanclerz – Franciszek Tereszkiewicz, kadra naukowo-dydaktyczna Zakładu Turystyki i Rekreacji oraz licznie zgromadzeni Absolwenci kierunku z lat 2004-2021.

Trudno bowiem wyobrazić sobie spotkanie Absolwentów Turystyki bez podjęcia choćby krótkotrwałej aktywności turystycznej. Dlatego też już przed południem niewielka grupa absolwentów, w znakomitych warunkach pogodowych, pod przewodnictwem: Wojciecha Krukara, Łukasza Szmyda i Piotra Łopatkiewicza, udała się na krótkie przejście górskie: Chyrowa – grzbiet Chyrowej – Mszana – Chyrowa.

Na grzbiecie Chyrowej
Kadra, absolwenci i kolejne pokolenie Turystów

W godzinach popołudniowych, przy ognisku, rozpoczęła się część oficjalna Jubileuszu, czyli plenerowe spotkanie przybyłych Absolwentów kierunku z władzami Uczelni i kadrą naukową. Spotkanie rozpoczął Kierownik Zakładu – Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, Prof. KPU, który przybliżył krótko zebranym historię Zakładu w latach 2001-2021, wspominając przy tym osoby, które niegdyś go współtworzyły. W pierwszej kolejności wymienił zmarłych profesorów i wykładowców: Prof. dr hab. Kazimierza Obodyńskiego, Prof. Jerzego Ruta, Prof. Zygmunta Wnuka, Dra Witolda Półtoraka; następnie wykładowców związanych w przeszłości z Zakładem: Prof. dr hab. Czesława Guzika, Prof. dra hab. Włodzimierza Kurka, Prof. dra hab. Milana Durička, Dra Roberta Faracika; w końcu również aktualną kadrę naukowo-dydaktyczną uczestniczącą w spotkaniu: Mgr Danutę Kamińską, Dra Łukasza Szmyda – Kierownika Zakładu w latach 2001-2012 oraz 2016-2020 oraz Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej w latach 2012-2016, Dra Jacka Krasia, Dra Wojciecha Krukara, Dra Rafała Kapicę, a także inż. Wandę Durał – od 20 lat nieprzerwanie pełniącą funkcję Kierownika Sekretariatu zarówno Zakładu jak i Instytutu.

Obecna Kadra Zakładu

Podczas wystąpienia padła myśl – entuzjastycznie przyjęta przez Absolwentów – że jubileuszowe spotkania staną się cykliczne i odbywać się systematycznie co pięć lat.

Władze Uczelni z uczestnikami spotkania Jubileuszowego
JM Rektor Dr hab. Zbigniew Barabasz, Prof. KPU w rozmowie z kierownikiem Zakładu Dr hab. Piotrem Łopatkiewiczem, Prof. KPU
JM Rektor Prof. Zbigniew Barabasz i Prorektor d/s Studiów – Dr Krzysztof Frączek
Absolwenci roczników 2010, 2011, 2016 i 2021
Mgr inż. Witold Grodzki (z lewej) i absolwenci różnych roczników
Absolwenci rocznika 2006
Wykładowcy: Witold Grodzki, Piotr Łopatkiewicz i Wojciech Krukar z absolwentami rocznika 2011

Przy ognisku, w miłej i swobodnej atmosferze, pośród rozlicznych wspomnień i rozmów Absolwentów z Wykładowcami, spotkanie trwało do późnych godzin nocnych.

Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejny Jubileusz Zakładu, który odbędzie się w czerwcu 2026 roku.

Relacja: Piotr Łopatkiewicz

Fotorelacja: Piotr Łopatkiewicz, Paweł Fiejdasz