Ćwiczenia terenowe z Historii architektury i sztuki w Krakowie studentów II roku

W dniach 25-26 marca 2022 roku studenci II roku Turystyki i rekreacji, pod kierunkiem historyka sztuki – dr hab. Piotra Łopatkiewicz, prof. KPU, uczestniczyli w dwudniowych ćwiczeniach terenowych z Historii architektury i sztuki w Krakowie.

Zajęcia w Krakowie rozpoczęliśmy wzgórza wawelskiego, gdzie gfłównym punktem programu była archeologiczno-architektoniczna wystawa Wawel zaginiony, dotycząca historii zabudowy wzgórza wawelskiego. Na wystawie studenci mogli zobaczyć między innymi najstarsze na ziemiach polskich architektoniczne relikty rotundy Najświętszej Marii Panny, pochodzące z czasów Bolesława Chrobrego. Dopełnieniem zajęć prowadzonych na Wawelu był krużganek arkadowy renesansowego Zamku Królewskiego oraz wejście do renesansowych ogrodów królewskich, we wschodniej części wzgórza. Ze względu na trwającą obecnie gruntowaną rekompozycję komnat królewskich i skarbca koronnego, te części ekspozycji nie mogły zostać nam udostępnione.

Arkadowy dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu
W ogrodach królewskich

Godziny południowe poświęciliśmy na zwiedzenie zbiorów sztuki dawnej oraz sztuki cerkiewnej w Oddziale Muzeum Narodowego, pomieszczonym na ul. Kanoniczej, w dawnym Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. Tu studenci mogli zapoznać się z unikatowymi zabytkami malarstwa i rzeźby średniowiecznej i nowożytnej Małopolski, w tym licznie reprezentowanymi eksponatami zakupionymi w roku 1915 przez Feliksa Koperę w Krośnie.

W zbiorach sztuki dawnej przy późnogotyckiej rzeźbie Św. Trójcy z Kościoła parafialnego w Krośnie (ok. 1512)

Ważnym punktem programu była wizyta we wnętrzu wczesnobarokowego kościoła Świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej – dzieło włoskiego architekta Giovanniego Trevano oraz w kwartale uniwersyteckim, gdzie studenci zapoznać mogli się z historią i przemianami architektonicznymi Collegium Maius najstarszego gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na dziedzińcu Collegium Maius najstarszego gmachu Uniwersytetu

Zajęcia zakończyliśmy w Galerii w Sukiennicach – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie studenci zobaczyli najwspanialsze dzieła malarzy polskich XIX wieku: Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Henryka Siemiradzkiego, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich i wielu, wielu innych.

W Galerii w Sukiennicach, przed Hołdem Pruskim Jana Matejki

Dzień drugi rozpoczął się od powrotu na wzgórze Wawelskie. Tuż po ósmej  studenci mieli niezwykłą okazję zobaczenia wnętrza kaplicy Zygmuntowskiej – pierwszej na ziemiach polskich grobowej kaplicy kopułowej, arcydzieła architektury i rzeźby florenckiego renesansu, znakomitego dzieła Florentyńczyka Bartolomea Berrecciego. Wizyta w niedostępnym dla turystów wnętrzu była dla studentów niezapomnianym przeżyciem. Kolejny punkty programu to wnętrze katedry na Wawelu, kaplica Świętokrzyska, kaplica Wazów, kaplica Mariacka, krypta wieszczów narodowych, w końcu królewskie nagrobki tumbowe, dzwon Zygmunta i groby królewskie z romańską kryptą Św. Leonarda – pozostałością romańskiej katedry z czasów Władysława Hermana oraz Muzeum Katedralne, w końcu również Muzeum Archikatedralne.

We wnętrzu kaplicy Zygmuntowskiej
Płyta tumby nagrobnej Kazimierza Jagiellończyka w kaplicy Świętokrzyskiej – dzieło Wita Stwosza z ok. 1492 roku

Następne ważne punkty programu to zespół kościoła Franciszkanów, franciszkańskie krużganki i kościół z polichromią i witrażami autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Kościół franciszkanów stał się pretekstem do krótkiego wykładu o znaczeniu Wyspiańskiego w dziejach kultury polskiej. W krużgankach dominikańskich i wnętrzu wspaniałego bazylikowego kościoła zakonu kaznodziejów, gdzie studenci doskonali swoje umiejętności w zakresie podstawowych terminów architektonicznych oraz historii wybranych technik artystycznych.

W krużgankach klasztoru Dominikanów

Godziny popołudniowe to zajęcia w kościele Mariackim, gdzie studenci zapoznali się z historią przemian architektonicznych i wystroju najważniejszej świątyni w mieście oraz efektami zakończonej niedawno konserwacji wielkiego poliptyku Mariackiego Wita Stwosza z lat 1477-1489.

Poliptyk Mariacki Wita Stwosza
We wnętrzu kościoła akademickiego Św. Anny

Ostatnim punktem programu stał się akademicki kościół Św. Anny, znakomite dzieło Tylmana van Gameren, jedno z najbardziej efektownych wnętrz późnobarokowych na ziemiach polskich, dekorowane przez znakomitego sztukatora Baltazara Fontanę.

Relacja: Piotr Łopatkiewicz

Fotorelacja: Piotr Łopatkiewicz, Anna Węgrzyn, Kacper Wojtoń