Ćwiczenia terenowe z Historii architektury i sztuki w Krakowie

W dniach 21-22 maja 2021 roku studenci III roku Turystyki i rekreacji, pod kierunkiem historyka sztuki – dr hab. Piotra Łopatkiewicz, prof. KPU, uczestniczyli w dwudniowych ćwiczeniach terenowych z Historii architektury i sztuki w Krakowie

Na dziedzińcu Collegium Maius
Na wzgórzu Wawelskim

Zajęcia w Krakowie rozpoczęliśmy od zwiedzania kwartału uniwersyteckiego, gdzie studenci zapoznać mogli się z historią i przemianami architektonicznymi Collegium Maius najstarszego gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie udaliśmy się na wzgórze wawelskie do Zamku Królewskiego, gdzie dr Magdalena Piwocka – najlepsza w Polsce specjalistka w zakresie tapiserii i tkanin artystycznych oprowadziła nas po wyjątkowej wystawie Arrasy króla Zygmunta Augusta 1550-1560. Kontakt z tak wybitną uczoną był dla studentów dużym przeżyciem. Kolejnym punktem programu była archeologiczna wystawa Wawel zaginiony, dotycząca historii wzgórza wawelskiego. Na wystawie studenci mogli zobaczyć między innymi najstarsze na ziemiach polskich architektoniczne relikty rotundy Najświętszej Marii Panny, pochodzące z czasów Bolesława Chrobrego. Dopełnieniem zajęć prowadzonych na Wawelu było wejście do renesansowych ogrodów królewskich we wschodniej części wzgórza oraz zwiedzanie unikatowej ekspozycji ukazującej relikty wczesnoromańskiego kościoła Św. Gereona, pod zachodnim skrzydłem Zamku.

Z dr Magdaleną Piwocką na wystawie Arrasy króla Zygmunta
W sali Senatorskiej Zamku Królewskiego
Na dziedzińcu arkadowym Zamku
Na wystawie Wawel Zaginiony – w głębi relikty Rotundy NMP
W ogrodach królewskich
Renesansowe ogrody królewskie

Ćwiczenia terenowe z Historii architektury i sztuki w Krakowie

W dniach 21-22 maja 2021 roku studenci III roku Turystyki i rekreacji, pod kierunkiem historyka sztuki – dr hab. Piotra Łopatkiewicz, prof. KPU, uczestniczyli w dwudniowych ćwiczeniach terenowych z Historii architektury i sztuki w Krakowie

Zajęcia w Krakowie rozpoczęliśmy od zwiedzania kwartału uniwersyteckiego, gdzie studenci zapoznać mogli się z historią i przemianami architektonicznymi Collegium Maius najstarszego gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie udaliśmy się na wzgórze wawelskie do Zamku Królewskiego, gdzie dr Magdalena Piwocka – najlepsza w Polsce specjalistka w zakresie tapiserii i tkanin artystycznych oprowadziła nas po wyjątkowej wystawie Arrasy króla Zygmunta Augusta 1550-1560. Kontakt z tak wybitną uczoną był dla studentów dużym przeżyciem. Kolejnym punktem programu była archeologiczna wystawa Wawel zaginiony, dotycząca historii wzgórza wawelskiego. Na wystawie studenci mogli zobaczyć między innymi najstarsze na ziemiach polskich architektoniczne relikty rotundy Najświętszej Marii Panny, pochodzące z czasów Bolesława Chrobrego. Dopełnieniem zajęć prowadzonych na Wawelu było wejście do renesansowych ogrodów królewskich we wschodniej części wzgórza oraz zwiedzanie unikatowej ekspozycji ukazującej relikty wczesnoromańskiego kościoła Św. Gereona, pod zachodnim skrzydłem Zamku.

Godziny popołudniowe to zajęcia w kościele Mariackim, gdzie studenci zapoznali się z historią przemian architektonicznych i wystroju najważniejszej świątyni w mieście oraz efektami zakończonej kilka tygodni temu konserwacji wielkiego poliptyku Mariackiego Wita Stwosza z lata 1477-1489. Kolejnym punktem programu stał się zespół kościoła i klasztoru Dominikanów, gdzie studenci mogli doskonalić swoje umiejętności i wiedzę terminologiczną w niezwykłych wnętrzach dominikańskich krużganków i wspaniałego bazylikowego kościoła zakonu kaznodziejów.

W krużgankach klasztoru Dominikanów

Dzień drugi rozpoczął się od powrotu na wzgórze Wawelskie. Tuż po ósmej  studenci mieli niezwykła okazję zobaczenia wnętrza kaplicy Zygmuntowskiej – pierwszej na ziemiach polskich grobowej kaplicy kopułowej, arcydzieła architektury i rzeźby florenckiego renesansu, znakomitego dzieła Bartolomea Berrecciego. Wizyta w niedostępnym dla turystów wnętrzu była dla studentów niezapomnianym przeżyciem. Kolejny punkty programu to wnętrze katedry na Wawelu, królewskie nagrobki tumbowe, kaplica Świętokrzyska, dzwon Zygmunta, groby królewskie z romańską kryptą Św. Leonarda – pozostałością romańskiej katedry z czasów Władysława Hermana oraz Muzeum Katedralne.

W kaplicy Zygmuntowskiej
W katedrze przy nagrobku Kazimierza Wielkiego
Przy dzwonie Zygmunta
W krypcie Św. Leonarda

Następne ważne punkty programu to zespół kościoła Franciszkanów, franciszkańskie krużganki i kościół z polichromią i witrażami autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Kościół franciszkanów stał się pretekstem do krótkiego wykładu o znaczeniu Wyspiańskiego w dziejach kultury polskiej.

W Galerii w Sukiennicach pod Hołdem Pruskim Jana Matejki

Zajęcia zakończyliśmy w Galerii w Sukiennicach – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie studenci zobaczyli najwspanialsze dzieła malarzy polskich XIX wieku: Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Henryka Siemiradzkiego, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich i wielu, wielu innych.

Relacja: Piotr Łopatkiewicz,

Fotorelacja: Piotr Łopatkiewicz, Krzysztof Podkul