UWAGA ZMIANA!!! – Terminy zajęć wyrównujących w semestrze zimowym

Harmonogram zajęć wyrównujących realizowanych
w Karpackiej Uczelni w Krośnie
od 15 listopada

Poniedziałki

MATEMATYKA

Kierunki: Automatyka i robotyka, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn
Godzina: 15.15-17.30
Prowadzący: dr Agnieszka Woźniak
Miejsce: sala nr 35, ul. Żwirki i Wigury 9a

Kierunek: Informatyka
Godzina: 15.15-17.30
Prowadzący: dr Katarzyna Stanisz-Czupińska
Miejsce: sala nr 8B, ul. Wyspiańskiego 20

FIZYKA

Kierunek: Informatyka
Godzina: 15.15-17.30
Prowadzący: dr Renata Bal
Miejsce: sala nr 101B, ul. Wyspiańskiego 20

CHEMIA

Kierunki: Produkcja i bezpieczeństwo żywności, Towaroznawstwo
Godzina: 15.15-17.30
Prowadzący: dr Mikhael Hakim
Miejsce: Aula 11, ul Dmochowskiego 12

Kierunek: Zielarstwo
Godzina: 17.45-20.00
Prowadzący: dr Mikhael Hakim
Miejsce: Aula 11, ul Dmochowskiego 12

JĘZYK ANGIELSKI

Kierunek: Informatyka
Godzina: 15.15-17.30
Prowadzący: mgr Agnieszka Kasprzyk
Miejsce: sala 106A, ul Wyspiańskiego 20

JĘZYK NIEMIECKI

Kierunki: Dwujęzykowe studia dla tłumaczy, Filologia angielska
Godzina: 16.00-18.15
Prowadzący: mgr Anna Hycnar
Miejsce: sala 25, ul Kazimierza Wielkiego 8

Wtorki

JĘZYK ANGIELSKI

Kierunek: Marketing internetowy
Godzina: 15.15-17.30
Prowadzący: mgr Joanna Krochmal
Miejsce: sala 6, ul Kazimierza Wielkiego 4

Środy

JĘZYK ANGIELSKI

Kierunki: Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne
Godzina: 15.15-17.30
Prowadzący: mgr Elżbieta Baran
Miejsce: sala 8B, ul Wyspiańskiego 20

Czwartki

JĘZYK ANGIELSKI

Kierunek: Zarządzanie
Godzina: 13.15-15.30
Prowadzący: mgr Elżbieta Pawlik
Miejsce: sala 3B, ul Wyspiańskiego 20

Piątki

JĘZYK ANGIELSKI

Kierunek: Pedagogika
Godzina: 16.45-19.00
Prowadzący: mgr Sylwia Widota-Brońska
Miejsce: sala 103, ul Rynek 5, Studium Języków Obcych