Terminy rekrutacji

Uwaga kandydaci na studia! Rekrutacja na studia 2021/2022 – I tura

 
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza
rekrutację na studia na rok akademicki 2021/2022


Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia potrwa do 2 sierpnia (poniedziałek) do godz. 23:59.

Wpłacenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł – do 2 sierpnia (poniedziałek) do godz. 23:59.

Wyniki dotyczące zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia – 3 sierpnia (wtorek) do godz. 16.00.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej na II stopień studiów kierunku Zarządzanie (dotyczy kandydatów którzy NIE UKOŃCZYLI studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie), II stopień studiów kierunku Lingwistyka stosowana oraz termin egzaminu praktycznego na jednolitych studiach magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 5 sierpnia.

Potwierdzanie chęci studiowania na wybranym kierunku studiów – 13 sierpnia (piątek) do godz. 15.00.

Masz pytanie? Zadzwoń:
134375502, 134375503, 134375510, 134375531 – w godzinach 8.00 do 16.00.

Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja:

Automatyka i robotyka (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Budownictwo (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Energetyka (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Filologia angielska (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Język rosyjski i wiedza o Rosji (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Inżynieria środowiska (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Lingwistyka stosowanastudia II stopnia (studia stacjonarne)
Marketing internetowy (studia stacjonarne)
Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Międzynarodowa komunikacja językowa (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie (studia stacjonarne)
Pielęgniarstwo (studia stacjonarne i pomostowe)
Produkcja i bezpieczeństwo i żywności (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Towaroznawstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Zarządzanie – studia I stopnia (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Zarządzaniestudia II stopnia (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Zielarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)


Rekrutacja na studia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na rok akademicki 2021/2022 prowadzona jest na wyżej wymienione kierunki studiów w formie:

  • stacjonarnej (tradycyjnych bezpłatnych studiów, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku),
  • niestacjonarnej (odpłatne studia, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy),
  • stacjonarnej 26+ (nowa forma studiów bezpłatnych) nie dotyczy Pielęgniarstwa oraz studiów II stopnia.

 

Studia stacjonarne 26+

Studia stacjonarne 26+ adresowane dla osób pracujących zawodowo lub chcących studiować w godzinach popołudniowych.

Grupa 26+ zostanie utworzona w przypadku zebrania co najmniej 20 osób na dany kierunek studiów.

Są to studia:
  • Bezpłatne, adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych.
  • Przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje.
  • W których zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych po godz. 15.00.
  • Które dają możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów, w ramach indywidualnego planu studiów.
  • Na których część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość).
  • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.
  • Dające możliwość występowania o stypendia rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi losowe.

 
Kolejne etapy rekrutacji będą prowadzone w zależności od tego czy na danym kierunku studiów zostaną wolne miejsca.

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA