Terminy rekrutacji

Uwaga kandydaci na studia! Rekrutacja na studia 2021/2022 – II tura

 
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ogłasza
rekrutację uzupełniającą na studia
na rok akademicki 2021/2022


Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia potrwa do 30 września (czwartek) do godz. 23:59 (wyjątek – studia II stopnia na kierunku Zarządzanie, gdzie rekrutacja trwa do 22 września do godz. 23:59).

Wpłacenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł – do 30 września (środa) do godz. 23:59.

Wyniki dotyczące zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia – na bieżąco.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej na II stopień studiów kierunku Zarządzanie (dotyczy kandydatów którzy NIE UKOŃCZYLI studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie) – 24 września, godz. 10.00, II stopień studiów kierunku Lingwistyka stosowana oraz termin egzaminu praktycznego na jednolitych studiach magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnazostaną podane później.

Potwierdzanie chęci studiowania na wybranym kierunku studiów – na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do kontaktów w razie jakichkolwiek pytań:

 • osobiście – w Punkcie rekrutacyjnym ul. Kazimierza Wielkiego 4, pokój nr 4
 • telefonicznie – w godz. 8.00-16.00  134375576
   w godz. 12.00-20.00 505668132
 • mailowo – rekrutacja@kpu.krosno.pl
 • przez messangera – @studia.krosno.pl
 • przez stronę internetową – www.kpu.krosno.pl

Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja:

Automatyka i robotyka (studia stacjonarne)
Budownictwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia stacjonarne)
Filologia angielska (studia stacjonarne, 26+)
Informatyka (studia stacjonarne, 26+)
Inżynieria środowiska (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Lingwistyka stosowanastudia II stopnia (studia stacjonarne)
Marketing internetowy (studia stacjonarne)
Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Pedagogika (studia stacjonarne, 26+)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie (studia stacjonarne)
Pielęgniarstwo (studia stacjonarne)
Położnictwo (studia stacjonarne)
Produkcja i bezpieczeństwo i żywności (studia stacjonarne, 26+)
Towaroznawstwo (studia stacjonarne, 26+)
Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)
Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)
Zarządzanie – studia I stopnia (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)
Zarządzaniestudia II stopnia (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Zielarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne i 26+)


Rekrutacja na studia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na rok akademicki 2021/2022 prowadzona jest na wyżej wymienione kierunki studiów w formie:

 • stacjonarnej (tradycyjnych bezpłatnych studiów, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku),
 • niestacjonarnej (odpłatne studia, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy),
 • stacjonarnej 26+ (nowa forma studiów bezpłatnych) nie dotyczy Pielęgniarstwa oraz studiów II stopnia.

 

Studia stacjonarne 26+

Studia stacjonarne 26+ adresowane dla osób pracujących zawodowo lub chcących studiować w godzinach popołudniowych.

Grupa 26+ zostanie utworzona w przypadku zebrania co najmniej 20 osób na dany kierunek studiów.

Są to studia:
 • Bezpłatne, adresowane do osób w wieku powyżej 26 roku życia, ale także młodszych.
 • Przeznaczone są dla osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje.
 • W których zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach tygodnia w godzinach popołudniowych po godz. 15.00.
 • Które dają możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów, a po pierwszym roku studiów, w ramach indywidualnego planu studiów.
 • Na których część zajęć realizowana jest metodą e-learningu (kształcenia na odległość).
 • Gdzie możliwe jest uznawanie dotychczasowych doświadczeń zawodowych lub akademickich do zaliczania przedmiotów w planie studiów.
 • Dające możliwość występowania o stypendia rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi losowe.

 
Kolejne etapy rekrutacji będą prowadzone w zależności od tego czy na danym kierunku studiów zostaną wolne miejsca.

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA