K_1

Konkurs – Technika użytkowa wokół nas


 • Ważne daty
  • Do 28.04.2022 – Przesyłanie prac konkursowych
  • 29.04.2022 – Rozstrzygnięcie I etapu, ogłoszenie wyników na stronie internetowej Uczelni
  • 25.05.2022 – Etap II – test wiedzy technicznej na Uczelni
  • 28.05.2022 – Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników na stronie internetowej Uczelni
  • 03.06.2022 -Wręczenie nagród zwycięzcom na Uczelni