Szczepimy się! Akcja przedłużona do 9 maja br. Zgłoś się na szczepienie

Uwaga Studenci,
Przedłużamy akcję zapisów na szczepienie w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie do niedzieli (9 maja br.) do godz. 24.00.

Aby uruchomić punkt szczepień, zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Nauki, musimy mieć zarejestrowanych 300 osób. W szczepieniu mogą brać udział również członkowie rodzin studentów.

Wszystkich wyrażających chęć przystąpienia do szczepienia, prosimy o uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej.

https://kpu.krosno.pl/Szczepienia-przeciw-COVID19-Karpacka-Panstwowa-Uczelnia-w-Krosnie

Punkt szczepień zostanie zorganizowany na terenie Uczelni. Szczepienia będą realizowane przez partnera medycznego posiadającego doświadczenie w szczepieniu przeciw COVID-19. Szczepienie będzie przeprowadzone szczepionką aktualnie dostępną w punkcie szczepień.

W momencie uruchomienia punktu szczepień Uczelnia ma tylko 5 dni na przeprowadzenie szczepienia wszystkich zgłoszonych.

O terminie szczepień będziemy informować po uzyskaniu odpowiedniej, do utworzenia punktu, liczby osób.

W razie pytań czekamy na wasz kontakt mailowy: szczepimysie@kpu.krosno.pl i FB KPU, tel. 13 43 755 12.

 Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania studentów

* Czy programem szczepień organizowanym przez uczelnię mogą być objęci studenci cudzoziemcy zarówno z UE, jak i spoza UE (np. Ukraińcy)?
W wytycznych zamieszczonych na stronie MZ jest informacja, że cudzoziemiec, aby mógł zostać zaszczepiony, musi posiadać prawo do stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Czy możemy przyjąć, że dokumentem upoważniającym cudzoziemca do zakwalifikowania się do szczepienia jest dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta/doktoranta?

Możemy uznać, że dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta/doktoranta jest wystarczający. E-skierowanie może wystawić lekarz na podstawie nr dokumentu tożsamości.

* Czy przez „członków rodziny” należy rozumieć wyłącznie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (najbliższych członków rodziny – małżonków oraz osoby pozostające w związkach nieformalnych), czy systemem szczepień w uczelni mogą być objęci dalsi członkowie rodziny? Rozumiem, że tutaj zgodnie z wytycznymi za członka rodziny uznajemy osobę zadeklarowaną przez pracownika?
Dopuszczamy każdego członka rodziny zadeklarowanego przez studenta.

Bądźmy razem! Zaszczepmy się!