Szczepimy nauczycieli akademickich

Dzisiaj i jutro w krośnieńskim szpitalu nauczyciele akademiccy KPU w Krośnie poddadzą się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Szczepienia ma już za sobą Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU. Szczepienie przebiegło bez zakłóceń. Nasz Pan Rektor czuje się bardzo dobrze.

II tura szczepień dla osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do szczepienia, odbędzie się prawdopodobnie końcem marca.