Szczegółowy tryb powoływania Komisji Wyborczej w PWSZ w Krośnie

Uchwała nr 8/20 Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego trybu powoływania Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024