Akademicka Liga PWSZ w Krośnie

AKADEMICKA LIGA PWSZ w KROŚNIE – 2019/2020

Już w listopadzie rusza V edycja Akademickiej Ligii PWSZ w Krośnie. Rozpoczynamy Międzyrocznikowym Turniejem Piłki Nożej Halowej,   

W obecnym roku akademickim rywalizować będziemy w siedmiu dyscyplinach sportowych: futsalu, siatkówce, unihokeju, koszykówce, streetballu, tenisie stołowym i biegach przełajowych.  

Wszelkie szczegóły dotyczące turniejów dostępne sa na bieżąco na:

https://www.facebook.com/azspwszkrosno/

Organizatorem Ligi jest KU Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Krośnie oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Zapraszamy wszystkich studentów do czynnego udziału w rywalizacji sportowej 🙂

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO AKADEMICKIEJ LIGI PWSZ w Krośnie

1. Cele współzawodnictwa
a) Stwarzanie warunków dla stałej rywalizacji sportowej młodzieży akademickiej
b) Propagowanie aktywności fizycznej 
c) Integracja środowiska studenckiego za pośrednictwem sportu
d) Promocja KU AZS oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
e) Kształtowanie postaw na rzecz wolontariatu wspomagającego działalność KU AZS oraz PWSZ w Krośnie
f) Wyłonienie najlepszych zawodników, którzy będą mieć możliwość reprezentowania Uczelni na Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego

2. Forma realizacji celów
a) Współzawodnictwo realizowane jest w formie systemu zawodów sportowych pod nazwą Akademickiej Ligi PWSZ w Krośnie
b) Liga prowadzona jest w cyklu roku akademickiego 
c) Liga rozgrywana będzie w następujących dyscyplinach:
• Piłka Siatkowa
• Piłka nożna (Futsal)
• Unihokej
• Koszykówka
• Streetball
• Tenis stołowy
• Biegi przełajowe (Bieg Sokoła)

3. Sprawy organizacyjne
a) Organizatorem Współzawodnictwa i zarazem Akademickiej Ligi PWSZ w Krośnie jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
b) Podstawą organizacyjną dla Ligi w danej dyscyplinie są odrębne regulaminy, które będą umieszczone na FB AZS PWSZ Krosno  i stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sport PWSZ w Krośnie http://www.pwsz.krosno.pl/aktualnosci-swfis/
c) Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnej dyscypliny będą dostępne na FB AZS PWSZ Krosno, stronie SWFiS PWSZ w Krośnie, oraz plakatach znajdujących się na obiektach PWSZ w Krośnie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rywalizacji
d) Uczestnikami Ligi są Studenci oraz Pracownicy PWSZ im. Stanisława Pigonia 
w Krośnie reprezentujący poszczególne kierunki i roczniki studiów
e) Każdy uczestnik Ligi jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie NNW, które zapewnia m.in. Legitymacja członkowska AZS 

4. Zasady Współzawodnictwa Sportowego Akademickiej Ligi PWSZ w Krośnie
a) Klasyfikację generalną nalicza się według następujących zasad:
• 1 miejsce n+1
• 2 miejsce n-1
• 3 miejsce n-2 itd.
gdzie n, oznacza liczbę drużyn startujących w poszczególnej dyscyplinie
b) Drużynę stanowią Studenci jednego kierunku oraz rocznika 
c) W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej drużyny przez jeden kierunek i rocznik, do klasyfikacji generalnej liczone będą punkty zdobyte przez tą wyżej sklasyfikowaną
d) Drużyna, która weźmie udział we wszystkich dyscyplinach w ramach Akademickiej Ligi PWSZ w Krośnie, otrzyma dodatkowo 15 punktów w klasyfikacji końcowej

5. Nagrody
a) W każdej dyscyplinie 3 najlepsze drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe
b) Zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzyma nagrodę specjalną
c) Wszyscy uczestnicy Akademickiej Ligi PWSZ w Krośnie zaproszeni zostaną na uroczyste zakończenie i podsumowanie rozgrywek