Sukces SKN Twórczych Pedagogów na 50. Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

Za nami 50. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się w dniach 16-17.09.2021 r. gromadząc 300 studentów i 31 doktorantów z 31 uczelni. Pandemia uniemożliwiła nam spotkanie w bezpośrednim kontakcie, dlatego odbyło się ono na platformie Microsoft Teams.

50. Międzynarodowe Seminarium otworzył rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski. Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny na temat: „Wpływ diety wegańskiej, wegetariańskiej i omnitariańskiej na rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka” wygłoszony przez prof. dr. hab. Jarosława Całkę z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Organizatorami dwudniowej konferencji byli: Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt, działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych CASUS z Wydziału Prawa i Administracji UWM. Seminarium miało charakter interdyscyplinarny. Jego celem była przede wszystkim wymiana myśli naukowej między uczestnikami – studentami i doktorantami – zrzeszonymi w kołach naukowych i działającymi w uczelniach wyższych w Polsce i za granicą, m.in. z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego, Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie czy też Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Polscy i zagraniczni uczestnicy wygłosili swoje prelekcje aż w 14 sekcjach tematycznych, które dotyczyły nauk biologicznych, nauk ekonomicznych, nauk humanistycznych, nauk matematycznych i informatycznych, nauk medycznych, nauk polityczno-prawnych, nauk rolniczych, leśnych i ochrony środowiska, nauk społecznych i pedagogiki, nauk technicznych, nauk teologicznych, nauk weterynaryjnych, nauk o zdrowiu, nauk zootechnicznych i rybactwa, nauk o żywności. My miałyśmy przyjemność wystąpić w sekcji nauk społecznych i pedagogiki, prowadzonej przez następujące osoby:  dr. hab. Krzysztofa Szatrawskiego, prof. UWM, dr Iwonę Staszkiewicz-Grabarczyk oraz dr Małgorzatę Stańczak. Zaprezentowałyśmy swoje badania empiryczne na temat: Dziecięce rozumienie pojęć abstrakcyjnych. Wyzwalanie rozumienia pojęcia tolerancja z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. Nasza prezentacja została nagrodzona i zajęłyśmy II miejsce. Cieszymy się, że nasze badania zostały uznane za profesjonalne na uniwersytecie, z którym związana była Pani prof. Dorota Klus-Stańska, bowiem jej publikacje stanowiły dla nas inspirację do prowadzenia badań, ale i na prestiżowej, bo międzynarodowej konferencji SKN.

To już trzecia za nami konferencja w mijającym roku akademickim 2020/2021. Udział w nich jest dla nas okazją, by poszerzać swoje horyzonty naukowe, rozwijać kompetencje osobiste, w tym umiejętności interpersonalne i budować sieć kontaktów społecznych. Śmiało możemy stwierdzić, że takie wydarzenia rozwijają nas wszechstronnie.

Jednocześnie dziękujemy Pani dr Małgorzacie Wójcik – opiekunowi Studenckiego Koła Naukowego Twórczych Pedagogów – za zaangażowanie i trud włożony w profesjonalne przygotowanie nas do konferencji międzynarodowej.

Reasumując, konferencja bez wątpienia spełniła swój cel – stała się bowiem dla uczestników forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację swojej wiedzy i umiejętności z wiedzą innych studentów i doktorantów. A docenienie naszej działalności w postaci zdobytego II miejsca stanowi dla nas satysfakcjonującą nagrodę za swój czas i zaangażowanie w działalność badawczą.  Jest to dla nas zaszczyt i ogromna motywacja do dalszych działań.

Aleksandra Sienkowska i Angelika Prajzner
Studentki II PPiW oraz III PSOzTP