Stypendystka MEiN odebrała nagrodę

Anna Rysz-Szymbara, stypendystka Ministra Edukacji i Nauki, w dniu 18 marca br. odebrała gratulacje od Rektora dr hab. Zbigniewa Barabasza, prof. KPU. Studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie otrzymała stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2020/2021. Laureatka odebrała okolicznościowy dyplom oraz nagrodę finansową.

Przypominamy, że studentka działała w trzech Studenckich Kołach Naukowych działających w Uczelni:

  • w Kole Naukowym Organizacji i Zarządzania (10 wystąpień konferencyjnych i 2 artykuły naukowe),
  • w Kole Naukowym „Finanse” (2 wystąpienia konferencyjne)
  • w Kole Naukowym „Rotor” (2 wystąpienia konferencyjne).

Pani Ania jest mamą dwójki dzieci, dlatego też oprócz okolicznościowych podziękowań otrzymała zestaw książek dla swoich pociech.

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywności w Studenckich Kołach Naukowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/laureaci-stypendium-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-na-rok-akademicki-20202021