Stypendia – Stypendium Pigonia


  • Wręczenie dyplomów laureatom Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia
    10 marca 2020 r. prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, wręczył dyplomy studentom i pracownikom Uczelni, którym zostało przyznane stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia został utworzony decyzją Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w 2016 […]
    Czytaj dalej
  • Stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia – nabór wniosków studentów na rok akademicki 2019/2020
    Uprzejmie informujemy, że został wznowiony nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów. W związku ze zmianą kryteriów przyznawania stypendiów prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej […]
    Czytaj dalej