Stypendia prezydenta Krosna i Rektora przyznane

Podczas zorganizowanej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza uroczystej gali stypendia z rąk prezydenta Krosna odebrali uczniowie krośnieńskich szkół. Specjalne wyróżnienie – stypendium Rektora otrzymała z rąk Prorektor ds. rozwoju dr Agnieszki Woźniak studentka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie pani Anna Hańczyk.

foto: krosno112

Jednorazowe stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe w wysokości 1000 zł zostało przyznane studentce III roku kierunku Zarządzanie. To wyraz uznania za nieustanną pracę na rzecz rozwoju swojego dorobku naukowego, aktywny udział w życiu Uczelni – w tym w Studenckim Kole Naukowym Finanse, szczególnie poprzez udział w licznych konferencjach, webinarach, wygłaszając referaty i odczyty. Studentka kierunku Zarządzanie ma na swoim koncie publikacje kilkunastu artykułów wydawnictwach pokonferencyjnych.

W najbliższym czasie zostanie wydana współautorska monografia wspólnie z dr hab. Łukaszem Furmanem, pracownikiem KPU w Krośnie i opiekunem koła naukowego, pt. Aspekty funkcjonowania rynku Forex w Polsce, która na podstawie badań i analizie literatury ma ukazać zarys współczesnej kondycji rynku walutowego w Polsce oraz jego popularności wśród inwestorów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów