Stwierdzenie ważności wyboru prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Barabasza na Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Uchwała nr 31/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Barabasza na Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024